Kunstnerbrødre - L.A. Ring og H.A. Brendekilde

24. november 2018 - 31. marts 2019: Randers Kunstmuseum præsenterer den første store udstilling om de to danske kunstnere H.A. Brendekilde (1857-1942) og L.A. Ring (1854-1933).

Med udstillingen og sammenstillingen af Ring og Brendekildes arbejder belyses et særligt kapitel i dansk kunst i perioden 1880-1920, men også et usædvanligt kunstnerisk parløb. Udstillingen udforsker og fortæller den ufortalte historie om L.A. Ring og H.A. Brendekildes nære venskab og fælles kunstneriske idealer - men også om vejene, hvor de skiltes.

Laurits Andersen (L.A. Ring) og Hans Andersen (H.A. Brendekilde) mødte hinanden på Det Kgl. Danske Kunstakademi omkring 1877. De var begge vokset op under fattige kår og delte i en periode både atelier og værelse i København. De brugte hinanden som model og kom i udtalt grad til at dele tanker, afprøve de samme motivkredse og kunstneriske inspirationskilder. For ikke at blive forvekslede tog de begge navn efter de landsbyer, de kom fra, nemlig landsbyen Ring tæt på Næstved og Brændekilde på Fyn.

Malerkunstens situation og udvikling i perioden 1880-1901 var under forandring. Der var heftige debatter om både kunstens rolle og udtryk. I samtidens kunstkritik blev Ring og Brendekilde ofte omtalt under ét i aviserne. De blev anmeldt som ’bondemalerne’, og deres tidlige værker vidner om tæt indbyrdes dialog. Fælles for dem var det sociale engagement. De kom i deres værker til at skildre livet, arbejdet og døden på landet blandt de fattigste, hvor de var vokset op. Motiverne er velkendte og har gjort deres indtog som realismens fremmeste eksempler i dansk kunst.

Besøg Randers Kunstmuseum - se mere info på deres hjemmeside 

Udstillingen afdækker forbindelseslinjerne mellem Ring og Brendekilde, kunstnerisk og personligt. Den følger deres fælles bestræbelser fra 1880’ernes politiske gennembrudsværker til 1890’ernes mere symbolsk livstolkende eller stemningssøgende landskaber, hvor årstidernes skift og dagens gang bliver allegorier for livets stadier og forvandlinger.

Udstillingen viser værker fra landsbyerne på Sjælland og Fyn, men også fra storbyen København. Den viser eksempler på den keramik, de begge arbejdede med og malerier fra de rejser, der især for Brendekilde blev en kilde til stor inspiration. Ring og Brendekilde lod sig inspirere af den franske malerkunst og markerede sig på de internationale udstillinger. Efter århundredeskiftet åbnede der sig nye veje. Gradvist fortonede fællesskabet sig til fordel for andre kunstneriske bestræbelser. Broderskabet brydes. Verden havde forandret sig, og det havde landsbysamfundet og Ring og Brendekildes afsæt for kunsten også.