Alle midler er udbetalt - Den lille eventpulje

Alle midler er udbetalt- Tilskud til en lokalt forankret begivenhed med offentlig adgang!

Randers Kommune opretter en eventpulje på 250.000 kroner i 2018. Den kan foreninger, institutioner, grupper og klubber fra hele kommunen nu søge.

Puljen har fået navnet Den lille eventpulje, fordi den er finansieret ud af kommunens overordnede eventpulje, som Randers Byråd har afsat til at tiltrække større nationale og internationale idræts- og kulturbegivenheder. Formålet med den nye pulje er at opmuntre til et rigt og synligt foreningsliv i hele kommunen - for såvel kultur- og idrætsområdet.

For at komme i betragtning skal ansøgeren arrangere en lokalt forankret begivenhed, der rækker udover foreningens eller institutionens ordinære aktivitet. Det er også et krav, at der er offentlig adgang til begivenheden, der også meget gerne må inddrage flere samarbejdspartnere.

Der kan alene søges om tilskud fra Den lille eventpulje og ikke tilskud fra den overordnede eventpulje. Den store eventpulje bliver uddelt til for eksempel klubber og foreninger efter en individuel vurdering fra kommunens Eventudvalg. Denne vurdering sker på baggrund af en præsentation af idéer og muligheder fra de potentielle arrangører. Tilskud til arrangementer i lokale klubber, foreninger og institutioner kan søges fra Den lille eventpulje.

Hvordan kan man ansøge?

Der er ingen særlige tidsfrister for ansøgninger. Der skal ikke bruges et særskilt ansøgningsskema, men ansøgningen skal indeholde;

  • En beskrivelse af arrangementet/eventen, herunder info om målgrupperne og evt. samarbejdspartnere
  • Et budget, hvor størrelsen på det ansøgte beløb fremgår samt oplysning om egen finansiering og evt. støtte fra andre myndigheder, fonde og sponsorer
  • En beskrivelse af overvejelserne om jeres eksterne kommunikation
  • Kontakt info, herunder CVR nr.

Ansøgningen sendes til Randers kommune, Eventsekretariatet, att. eventchef Mette Bertelsen på meb@randers.dk