Alsangpuljen

Det landsdækkende projekt ALSANG 2020 har oprettet en pulje til lokale arrangører.

Arrangementerne i forbindelse med frihedsfesten den 4. maj 2020 bliver en del af det landsdækkende projekt ALSANG 2020. Projektet har oprettet en pulje, hvor lokale arrangører rundt om i landet kan søge om tilskud til deres arrangement. Der kan ansøges beløb af størrelsen 2.000 - 10.000 kr. Det er samtidig en forudsætning, at der er en lokal egenfinansiering/medfinansiering på minimum det samme beløb som det søgte beløb. Den samlede pulje er på 300.000 kr.

Ansøgningen skal indsendes inden den 15. januar 2020 ved at udfylde formularen på ALSANG 2020's hjemmeside.  Længere nede på denne side kan du  læse  om  kriterierne  for at opnå støtte. 

Hvad gives der støtte til?

I tildelingen af støtte lægger ALSANG 2020 vægt på disse fem områder:

  • Aktiviteter, der synliggør, understøtter og skaber engagement omkring ALSANG 2020's formål.
  • Aktiviteter, der skaber opmærksomhed på frihed, fremtid og fællesskab og understøtter en positiv udvikling af fællessangskulturen.
  • Aktiviteter, der markerer 75-året for Danmarks befrielse.
  • Aktiviteter, der bygger bro mellem folk/organisationer og styrker og udvikler nye fællesskaber/partnerskaber.
  • Aktiviteter, der når vidt ud og favner mange og gerne mangfoldige befolkningsgrupper.

Det er desuden en forudsætning, at arrangementet har fokus på mindst ét - men meget gerne flere - af de følgende fem indsatsområder:

Aktiviteter som får flere og nye målgrupper til at deltage i fællessang, og som meget gerne kobler flere målgrupper (på tværs af generationer, kulturer, etniciteter, virksomheder, foreninger osv.).

Lad fællessangen komme ud til steder, den kun sjældent eller ikke plejer at komme ud til. Eksempelvis i svømmehaller, fabrikker, i kostalden, på toppen af huse, ved fyrtårne, bavnehøje og andre landemærker, ved (kultur-)historiske lokationer, på sygehuse, væresteder, ghettoområder, forsømte/glemte steder, i fængsler, på broer eller i transportmidler.

Fokus på fornyelse og udvikling af fællessangsrepertoiret. Eksempelvis at der synges sange, som er skabt inden for de sidste få år eller er helt nye og skabt til denne anledning. Fornyelsen kan også ligge i, at en forsamling af folk, som normalt synger én type sange, nu giver sig i kast med en helt anden type sange. Måske vil I eksperimentere med, hvilke sange man overhovedet kan bruge til fællessang?

Fællessang som eksperimenterer med formen og rammerne for og formidlingen af fællessang. Det er her, hvor I bryder med den "normale" måde at mødes og synge fællessang på, og så er det op til jer at definere "det normale" og derefter bryde med det. Lav grundforskning inden for fællessang. Det kunne også være eksempelvis ved inddragelse af særlig teknologi eller brug af tværmedielle platforme, involvering af jeres lokalradio, droneoverflyvning af et kystnært fællessangsarrangementet, som bliver til en fed video, udvikling af en app, som kan noget med fællessang, eller noget helt syvende.

Fællessangsaktiviteter og -projekter arrangeret af og primært for unge i alderen 15-25 år. Dog må deltagelse i selve aktiviteten også meget gerne være åben for andre aldersgrupper.