Alsangpuljen

Det landsdækkende projekt ALSANG 2020 har oprettet en pulje til lokale arrangører.

Arrangementerne i forbindelse med frihedsfesten den 4. maj 2020 bliver en del af det landsdækkende projekt ALSANG 2020. Projektet har oprettet en pulje, hvor lokale arrangører rundt om i landet kan søge om tilskud til deres arrangement. Der kan ansøges beløb af størrelsen 2.000 - 10.000 kr. Det er samtidig en forudsætning, at der er en lokal egenfinansiering/medfinansiering på minimum det samme beløb som det søgte beløb. Den samlede pulje er på 300.000 kr.

Ansøgningsfristen for at søge om støtte var den 15. januar.