Hvem er vi

Randers Eventsekretariats medarbejdere og primære opgaver

Eventsekretariatet bemandes af:

Mette Bertelsen, eventchef
Mobil: 51 56 20 04, direkte tlf. 89151004
E-mail: meb@randers.dk 

Lene Rasmussen, eventkoordinator
Mobil 51 56 20 91, direkte tlf. 89151091
E-mail lr@randers.dk 

Sekretariatets opgaver er at udarbejde oplæg til strategier, aftaler, handle- og aktivitetsplaner, indgå sponsoraftaler, medvirke til tiltrækning, lokalisering, idéudvikling, markedsføring og evaluering af konkrete arrangementer/events inden for kultur, idræt, turisme og erhverv.

Eventsekretariatet er medlem af ”Sport Event Denmarks” netværk for danske byer med potentiale for store sportsevents samt foreningen KulturErhverv.

Eventsekretariatet er ansvarlig for de to faste, årlige events, nemlig Randersugen og Skt. Hans arrangement i byparken på Tronholmen, samt er med i samarbejdet om ”Levende Sommer” og løbende events.

Eventsekretariatet udgiver i samarbejde med Værket kulturmagasinet DET SKER tre gange årligt, vedligeholder hjemmesiden www.detsker.dk og annoncerer løbende i dagspressen og via radio- og TV spots.

Baggrund/historik:

Eventsekretariatet blev etableret som en forsøgsordning i forlængelse af byjubilæumsåret 2002 (700 år). I 2004 blev forsøgsordningen afløst af et permanent og selvstændigt Eventsekretariat, som i den forbindelse blev omorganiseret til en selvejende institution med egen bestyrelse. Jfr. byrådets beslutning i møde den 25. februar 2008 overgik Eventsekretariatet som selvstændig enhed til organisatorisk at blive en del af Kultur og Borgerservice med eget præsidium.

Pr. 9/3 -16 er præsidiet blevet opløst, og Randers Ugen ledes særskilt af en bestyrelse på 7 medlemmer.

Aftale mellem Randers Byråd og Eventsekretariatet

Eventsekretariatet er en kommunal aftaleenhed, der indgår aftale med byrådet. 

Læs aftalen mellem Randers Byråd og Eventsekretariatet her

Randers Ugens bestyrelse

Bestyrelsen af sammensat af to byrådsmedlemmer, hvor borgmesteren er født formand, og fem øvrige medlemmer, der findes ved udpegning af borgmesteren og formanden for Kultur- og Fritidsudvalget i samråd med eventchefen.

Bestyrelsen har til opgave at udvikle det potentiale og de muligheder der er i en festuge som Randers Ugen.

En væsentlig opgave for bestyrelsen er, at udarbejde en strategi for udvikling af Randers Ugen, samt sikre økonomisk vækst, så festugen kan løfte sig med særlige, unikke begivenheder.

Bestyrelsen består pr. 1. januar 2018 af følgende medlemmer:

  • Formand (borgmester) Torben Hansen, Randers Byråd
  • Næstformand Lis Bilde, Direktør og indehaver af Gardin Lis
  • Fmd. Sundhed, Idræt- og Kulturudvalget Louise Høeg, Randers Byråd
  • Repr. For det kommercielle aspekt Michael Jepsen, Direktør for Hotel Randers
  • Repr. For journalistik og kommunikation Peter Kramer, konsulent og tidl. Direktør for TV2 Østjylland
  • Repr. For kultur og events Gunnar K. Madsen, Direktør for Dansk Rock Samråd (ROSA)
  • Repr. For unge- og uddannelsesmiljøet Michele Dahl Linde, formand for Ungerådet