Retningslinjer i forhold til Coronavirus

Der er restriktioner som følge af corona, men hvad betyder det for kulturlivet i Randers Kommune

I perioden den 19. september - 26. oktober 2020 er der et forsamlingsloft på op til  50 personer (det "lille" forsamlingsforbud), som kan have  betydning for dit arrangement. Herefter bliver forsamlingsloftet sænket til 10 personer i  indtil videre fire uger.

For så vidt angår større arrangementer og begivenheder med mere end 500 deltagere  har regeringen lavet et forbud, der pt. er  gældende til den 2.  januar 2021.   (Det "store"  forsamlingsforbud").  Det vil derfor stadig være muligt at gennemføre idrætsarrangementer, koncerter, konferencer  med videre på op til 500 deltagere, hvis deltagere eller publikum i al væsentlighed sidder ned på faste pladser med retning mod en scene, bane, biograflærred eller lignende.

Det  betyder dog  ikke, at du som arrangør  nødvendigvis må samle 500 personer,  da der også er krav om  blandt andet areal, afstand og siddepladser.

Læs mere om de særlige retningslinjer for det "store"  forsamlingsforbud i denne pressemeddelelse fra Kulturministeriet

Arrangører af  koncerter og andre arrangementer  kan som en mulighed også arrangerer Drive In-arrangementer  i forbudsperioden, det kræver dog en tilladelse fra politiet. Det er også muligt at inddele  et publikum i mindre opholdszoner, an på hvilket arrangement det er, og hvor det afholdes.

Regeringen  har vedtaget en kompensationsordning til arrangører, der ikke kan afholde deres planlagte arrangementer grundet corona-situationen.

Krav om mundbind
Nye corona-restriktioner fra 29. oktober omfatter krav om brug af mundbind indendørs på kulturinstitutioner, idrætsfaciliteter og lignende, hvor offentligheden har adgang. Det gælder f.eks. indendørs på museer, idrætshaller, kunsthaller, spillesteder, biblioteker, kulturhuse, zoologiske anlæg, biografer, teatre med mere. Krav om brug af mundbind vil gælde både kunder, besøgende og personale tilknyttet den pågældende kulturinstitution og idrætsfacilitet. Krav om brug af mundbind gælder ikke, når man sidder ned. Kravet om brug af mundbind eller visir gælder heller ikke for optrædende og udøvere  under disses optræden og udøvelse .  Kravet gælder dog umiddelbart før og efter. Kravet om mundbind for kultur- og idrætsinstitutioner vil være gældende fra d. 29. oktober 2020 og til 2. januar.
I forvejen er der krav om mundbind , når man står op i restaurations- eller barområder.

Lukketid
Lokaliteterne til kulturarrangementer skal i mange tilfælde lukke kl. 22 - og efter det tidspunkt er det i øvrigt forbudt at sælge alkohol .

Kontakt myndighedernes fælles hotline, hvis du som arrangør er i tvivl om retningslinjer for netop dig.   

Gode links, regler og retningslinjer
Find ud af regler og rettigheder i forhold til arrangementer og deltagelse i større forsamlinger, når det handler om risikoen for Coronavirus -  covid19.

Kommunal hjælpepakke
I forlængelse af byrådets beslutning den 15. juni 2020 om at hjælpe kultur- og fritidsområdet i form af en hjælpepakke som følge af Covid-19, skriver vi her for at gøre opmærksom på, at der er mulighed for at søge hjælp, når regnskabsåret 2020 er afsluttet, såfremt foreningen, kulturaktører, kulturinstitutioner mv. er truet på deres økonomiske eksistens. Hjælp via denne hjælpepakke forudsætter at alle relevante statslige/hovedorganisationers mv. støtteordninger, er afsøgt.

Ligeledes kan der søges hjælp, hvis ovennævnte oplever likviditetsmæssige udfordringer inden ansøgning til hjælpepakke, efter regnskabsaflæggelsen for 2020. Det vil her være muligt at få udbetalt et beløb, svarende til halvdelen af det faste tilskud for 2020, som forskud på 2021 tilskuddet. Hvis enkelte foreninger, kulturaktører mv. er truet på deres økonomiske eksistens, før muligheden for ansøgning til hjælpepakken, kan der laves en særlig ansøgning, der vil blive forelagt SIK-udvalget hurtigst muligt.

I begge tilfælde skal der laves en ansøgning, der beskriver jeres udfordringer vedhæftet jeres foreløbige regnskab for 2020 med sammenlignings tal for 2019-regnskabet. Såfremt I, som forening, kulturaktør mv. oplever nogle af ovennævnte udfordringer, så kontakt kultur- og fritidsafdelingen på mail: fritidogkultur@randers.dk