Retningslinjer i forhold til coronavirus

Der er restriktioner som følge af corona, men hvad betyder det for kulturlivet i Randers Kommune?

Grundet nye COVID-19-restriktioner og retningslinjer fra de danske sundhedsmyndigheder lukker teatre, spillesteder, biografer og lignende ned frem til og med den 7. februar 2021. Det samme gør sig gældende for svømmehaller, fitnesscentre, idrætshaller, museer, biblioteker og aftenskoler. Desuden er barer, caféer og restauranter lukket. Der må dog gerne sælges takeaway. Altså mad ud af huset.

Der er et forsamlingsloft på 5 personer - foreløbig frem til den 7. februar 2021. 

Kontakt myndighedernes fælles hotline, hvis du som arrangør er i tvivl om retningslinjer for netop dig.

Kompensationsordninger

Der er blandt andet følgende kompensationsordninger for kulturlivet:

  • De målrettede kompensationsordninger for faste omkostninger
  • Kompensationsordningen for arrangører
  • Kunststøtteordningen
  • Kompensationsordningen til særligt nødlidende kulturinstitutioner mv.
  • Kompensationsordningen til sæsonbetonet scenekunstvirksomhed
  • Kompensationsordningen til produktionsomkostninger til kulturinstitutioner mv.
  • Den målrettede kompensationsordning for faste omkostninger til kommunale institutioner med driftstilskud fra Kulturministeriet samt visse kommunale koncert- og kulturhuse

Gode links, regler og retningslinjer

Find ud af regler og rettigheder i forhold til arrangementer og deltagelse i større forsamlinger, når det handler om risikoen for Coronavirus -  covid19.

Kommunal hjælpepakke

I forlængelse af byrådets beslutning den 15. juni 2020 om at hjælpe kultur- og fritidsområdet i form af en hjælpepakke som følge af COVID-19, skriver vi her for at gøre opmærksom på, at der er mulighed for at søge hjælp, når regnskabsåret 2020 er afsluttet, såfremt foreningen, kulturaktører, kulturinstitutioner mv. er truet på deres økonomiske eksistens. Hjælp via denne hjælpepakke forudsætter at alle relevante statslige/hovedorganisationers mv. støtteordninger, er afsøgt.

Ligeledes kan der søges hjælp, hvis ovennævnte oplever likviditetsmæssige udfordringer inden ansøgning til hjælpepakke, efter regnskabsaflæggelsen for 2020. Det vil her være muligt at få udbetalt et beløb, svarende til halvdelen af det faste tilskud for 2020, som forskud på 2021 tilskuddet. Hvis enkelte foreninger, kulturaktører mv. er truet på deres økonomiske eksistens, før muligheden for ansøgning til hjælpepakken, kan der laves en særlig ansøgning, der vil blive forelagt SIK-udvalget hurtigst muligt.

I begge tilfælde skal der laves en ansøgning, der beskriver jeres udfordringer vedhæftet jeres foreløbige regnskab for 2020 med sammenlignings tal for 2019-regnskabet. Såfremt I, som forening, kulturaktør mv. oplever nogle af ovennævnte udfordringer, så kontakt kultur- og fritidsafdelingen på mail: fritidogkultur@randers.dk.