Retningslinjer i forhold til coronavirus

Der er restriktioner som følge af corona, men hvad betyder det for kulturlivet i Randers Kommune?

(16.04.21)

Grundet COVID-19-restriktioner og retningslinjer fra de danske sundhedsmyndigheder er teatre, spillesteder, biografer og lignende lukket ned. Det samme gør sig gældende for svømmehaller, fitnesscentre, idrætshaller, museer, biblioteker og aftenskoler. Desuden er barer, caféer og restauranter lukket. Der må dog gerne sælges takeaway. Altså mad ud af huset.

Der er pt.  et udendørs forsamlingsforbud på 10 personer.   Imens det indendørs  er på 5. personer. Forsamlingsforbuddet er dog hævet  til 50 personer for så vidt angår udendørs idræts- og foreningsaktiviteter i organiseret regi. Desuden er der åbnet for udendørs gudstjenester for op til 50 personer.

Fra den 21. april begynder en gradvis udfasning af det som også kaldes "det lille forsamlingsforbud".  Den dato hæves  det indendørs forsamlingsforbud til 10 personer, og det generelle udendørs forsamlingsforbud til 50 personer. 

21. april 2021 åbnes museer, biblioteker samt restauranter og cafeer  - med brug af coronapas . På restauranter og cafeer desuden tidsbestilling indendørs. Og der må komme tilskuere til professionelle sportskampe (dog under særlige forhold med klart adskilte sektioner af højst 500 siddende tilskuere med 1 meters afstand med egen ind- og udgang.  Samt med krav om coronapas - og registrering af samtlige tilskuere med henblik på understøttelse af smitteopsporingen).  Øvrige store forsamlinger og arrangementer forventes en afgørelse om publikum i løbet af uge 16.

21. april 2021 åbnes der også for indendørs idræt i sportsklubber og andet organiseret regi for børn og unge under 18 år og voksne over 70 (sidstnævnte med   et forsamlingsloft på 10 personer og krav om coronapas).

6. maj 2021 åbner spillesteder, teatre, og biografer og lignende øvrige lokaler, hvor der udøves kulturaktiviteter. 6. maj 2021 åbnes der ligeledes for indendørs idræt - herunder fitnesscentre - for voksne over 18 år. Det vil dog kræve, at man han fremhæve gyldigt coronapas.

Udendørs kulturinstitutioner som fx zoologiske haver har dog kunne holde åben siden  1. marts  2021 med krav om covid-test, der er højst 72 timer gammel.

Kontakt myndighedernes fælles hotline, hvis du som arrangør er i tvivl om retningslinjer for netop dig.

Kompensationsordninger

Der er blandt andet følgende kompensationsordninger for kulturlivet:

 • De målrettede kompensationsordninger for faste omkostninger
 • Kompensationsordningen for arrangører
 • Kunststøtteordningen
 • Kompensationsordningen til særligt nødlidende kulturinstitutioner mv.
 • Kompensationsordningen til sæsonbetonet scenekunstvirksomhed
 • Kompensationsordningen til produktionsomkostninger til kulturinstitutioner mv.
 • Den målrettede kompensationsordning for faste omkostninger til kommunale institutioner med driftstilskud fra Kulturministeriet samt visse kommunale koncert- og kulturhuse

Gode links, regler og retningslinjer

Find ud af regler og rettigheder i forhold til arrangementer og deltagelse i større forsamlinger, når det handler om risikoen for Coronavirus -  covid19.

Kommunal hjælpepakke


På baggrund af byrådets politiske aftale ”Sammen om vores by og vores lokalsamfund” har Sundheds-, idræts,- og kulturudvalget på mødet den 9. december 2020 besluttet, at der etableres en hjælpepakke på kultur- og fritidsområdet for foreninger, kulturinstitutioner og kulturaktører mv. i Randers kommune, der er truet på deres økonomiske eksistens.

Kriterierne er som følger:

 • At midlerne anvendes til de foreninger, kulturinstitutioner og kulturaktører mv., der er hårdest ramt.

 • At der ansøges på baggrund af regnskab for 2020 og regnskaber for 2016-2019 samt budget for 2021, med beskrivelse af forventede udfordringer, i forhold til den økonomiske eksistens. Nye foreningerne sender om muligt disse regnskaber.

 • At ansøger dokumenterer, at man har søgt alle relevante statslige hjælpepuljer og andre puljer/hjælpepakker.

 • At ansøger beskriver hvad der er gjort for at begrænse udgifter. Endvidere beskrivelse af evt. manglende indtægter fx i forbindelse med aflyste arrangementer ol.

 • At 75% af nettooverskuddet de seneste år først skal anvendes, med mindre der er særlige omstændigheder, som tidligere underskud eller helt nødvendige investeringer. Endvidere vil egenkapitalens størrelse blive lagt til grund for en vurdering.

 • At en 1/3 af de tildelte midler kan ydes som lån, der typisk skal tilbagebetales inden for 5 år, afhængig af beløbets størrelse.

Der er afsat 3 mio. kr. til denne hjælpepakke.

Ansøgning laves via vedhæftede ansøgningskema og sendes til fritidogkultur@randers.dk senest onsdag d. 31. marts 2021.

Spørgsmål vedr. ansøgning kan sendes til Eva Thomadsen på eva.thomadsen@randers.dk eller på tlf.: 4033 4002

Sundheds- idræts og kulturudvalget behandler ansøgningerne d. 26. maj 2021. Hvorefter ansøger orienteres om udvalgets beslutning.