Retningslinjer i forhold til risikoen for Coronavirus

Arrangementer og offentlige events lukkes ned - til og med 13. april 2020.


Alle indendørs kulturinstitutioner, biblioteker, fritidstilbud lukker
Alle indendørs offentlige kulturinstitutioner, biblioteker, fritidstilbud og lignende indendørs aktiviteter lukker  til og med mandag den 13. april. 

 Regeringen  har indført et midlertidigt forbud mod at afholde eller deltage i arrangementer, begivenheder, aktiviteter eller lignende, hvor flere end 10 personer er samlet. Forbuddet gælder både indendørs og udendørs og omfatter både offentlige og private arrangementer, begivenheder og forsamlinger. Forbuddet gælder på nuværende tidspunkt frem til  og med den 13. april.   Regeringen  har vedtaget en kompensationsordning til arrangører.

Find ud af regler og rettigheder i forhold til arrangementer og deltagelse i større forsamlinger, når det handler om risikoen for Coronavirus -  covid19.

Opdateret : 23. marts, kl. 15.30