Digitale skærme ved indfaldsvejene

Randers Kommune råder over 6 digitale skærme, som du kan få adgang til, når du har en event.

De seks skærme står ved følgende veje:

 • Hobrovej
 • Mariagervej
 • Krydset ved Hadsundvej, Dronningborg Boulevard og Nørre Boulevard
 • Viborgvej tæt ved Banegården
 • Grenåvej tæt ved Ørneborgvej
 • Århusvej i krydset ved Vennelystvej

Se dem på kortet nedenfor.

Reservation og administration:

 • Randers Eventsekretariat, Laksetorvet 1, 8900 Randers C tlf. 89151091 / 89151004 byportaler@randers.dk   

Retningslinjer:

 • Spot skal fokuserer på eventen og ikke arrangøren
 • Spot skal profilere primært kultur- og sportsbegivenheder, der foregår i Randers kommune. 
 • Kommunale kampagner kan benytte portalerne på samme vilkår
 • Spot kan profilere undervisningsaktiviteter, der har et bredt offentligt formål
 • Logo for sponsorer må figurere i beskeden form
 • Der må ikke bruges levende billeder (video/flash animationer osv.)
 • Spot må ikke indeholde stødende billeder eller tekst
 • Spot må ikke indeholde kommercielle, politiske eller religiøse budskaber.

Anbefalinger til gode spot:

 • Brug hvid eller lyst tekst på mørk baggrund
 • Brug klare farver
 • Brug enkle, tydelige og store typer
 • Brug korte budskaber
 • Undgå hvide eller lyse baggrunde (store flader)
 • Undgå grafik og billeder med mange detaljer

Specifikationer:

 • Annoncøren skal aflevere JPEG filer som følger:
 • Opløsning:      256x384 pixels
 • Farver:           RGB (8 eller 16 Bit)
 • Kvalitet:          High 
 • JPEG fil mailes til byportaler@randers.dk senest om mandagen i ugen før reservationen.

Priser:

 • Prisen for 1 uges visning er kr. 3.800 + moms.
 • Prisen for 2 ugers visning er 5.800 kr. + moms.
 • Priserne gælder for visning på alle 6 portaler, og annoncøren skal selv levere den fil, der skal køre på skærmene jfr. ovennævnte specifikationer
 • Arrangøren skal ved bestilling oplyse cvr nr. til brug for fakturering.

LED skærm og pylon:

 • Selve pylonen er 5 meter høj og 2,1 meter bred. Skærmstørrelsen er 6,3 m² (2048 x 3072 mm). Kommunens byvåben er visualiseret på soklens nederste del.  

Visninger:

Hvert enkelt spot vises i 10 sekunder ad gangen, og der kan køres op til 8 spot ad gangen fra kl. 6 til midnat alle ugens dage. 
Spot vises samtidigt på alle 6 LED skærme.

Trafik ved placeringerne:

Jfr. kommunens nyeste trafiktællinger er den gennemsnitlige døgntrafik i begge retninger sammenlagt for alle 6 placeringer 73.000 biler. Da LED skærmene udelukkende bliver eksponeret i én retning (nemlig trafikken ind mod byen) drejer det sig om 36.500 biler pr. døgn, der får kendskab til budskaberne.

Godkendt af
Kultur- og Fritidsudvalget i møde den 11. november 2013 

Placeringer