Populær særudstilling forlænges

Den store anmelderroste soloudstilling med Kenneth Rasmussen på Randers Kunstmuseum bliver forlænget til 23. oktober.

Hen over sommeren er udstillingen blevet oplevet af tusindvis af gæster, alene i juli måned besøgte 70 procent flere gæster museet end i 2021. Det placerer besøgstallet i Kenneth Rasmussens udstilling på samme niveau som museets store og omdiskuterede sommerudstilling med Kristian von Hornsleth i 2019.

Udstillingen præsenterer skulpturer i strik, keramik og linoleumssnit fra 2000 til 2022.  Strikværkerne er monumentale og har karakter af installationskunst. De er fortrinsvis strikket af plastikposer fra Netto, Føtex, Normal og hundredvis af andre steder, indsamlet af kunstneren selv eller leveret til hans værksted af andre. Her er de blevet klippet ud og forvandlet til garnnøgler og derefter strikket til meget lange skulpturelle former. Rasmussens værker kan ses i relation til en fremherskende tendens indenfor international samtidskunst, hvor strik som teknik og tekstiler af forskellig art anvendes som materiale.

Hvor klassiske materialer som sten og metal kan virke ’kolde’ og ’hårde’, har tekstiler og strik en anden ’blødhed’ og intimitet over sig. I kraft af vores fælles taktile erindringer, er de forbundne med det sensoriske, det sanselige og det kropslige. Rasmussens værker fremtræder som en form for amorfe kropsskulpturer eller (u)organiske vækster, hvor materialet er levende og frit groende som vegeterende liv. De fremstiller andre konventioner om kroppen end den klassiske idealfremstilling og synes tæt forbundne med de transformationsprocesser, man kan iagttage hos surrealisterne. De bløde skulpturer kan også aflæses samfundskritisk, de har en indbygget skarpt politisk pointe om bæredygtighed og forbrug.

Ordbilleder og keramiske værker
De mange linoleumssnit varierer i format, det største på udstillingen er 2 x 8 meter og tog flere måneder at færdiggøre. De har karakter af ordbilleder, en blanding af poesi og visuelt udtryk. Rasmussen inddrager tegn og symboler fra den eksplosion af visuelt-verbalt stof vi alle konfronteres med i informationssamfundet; men også betragtninger og selvproducerede ord og begreber, der forholder sig til alt fra hverdagens liv til samfundskritiske og politiske udsagn. Indenfor de sidste par år er Kenneth Rasmussen begyndt at arbejde med ekspressive keramiske skulpturer. Ofte med monstrøse figurationer af dyrelignende hybridvæsener og ofte med referencer til samfundet. Rasmussen er optaget af myter og eventyr og har senest skabt en fortolkning af de syv dværge fra Grimms eventyr 'Snehvide'. Samtidig kan figurerne ses som allegorier på mennesker og har ofte en humoristisk brod.

Det er et overbevisende og tankevækkende kunstnerisk projekt, og på trods af - eller måske ligefrem i kraft af enhver diagnose, er værkerne både sanseligt overvældende, konceptuelt sammenhængende og æstetisk interessante. 

Kenneth Rasmussen bor og arbejder i Randers, hvor han er tilknyttet kunstskolen Bifrost, der har opbygget faciliteter og ekspertise i at understøtte kreative talenter blandt udviklingshæmmede. Det er der, som Kunstavisen skriver, ”blevet en ekstraordinær og utrolig spændende udstilling ud af”.   Kenneth Rasmussen har udstillet verden over med sine værker; men udstillingen på Randers Kunstmuseum er hans første soloudstilling på et dansk kunstmuseum.

Museumsdirektør Lise Jeppesen skriver: ”Både nationalt og internationalt er der kommet fokus på oversete grupper og skikkelser og på at nedbryde normative skel mellem såkaldt normale kunstnere og ’outsidere’ det være sig folk med handicap eller kunstnere fra marginaliserede geografiske områder. Målet er at skabe rum for flerstemmighed!... Og sikre den en plads i den moderne kunsthistorie.”

Efterlysning: En entrébillet for et gammelt lagen
Randers Kunstmuseum udlodder entrébilletter til udstillingen i bytte for gamle lagener, hovedpude- eller dynebetræk.

En udfordring for Kenneth Rasmussen er, at de plasticposer han anvender til sit strik er ved at forsvinde. De udfases på grund af klimahensyn. Det er naturligvis en positiv udvikling for miljøet, men det giver en udfordring for Rasmussen der pludselig mangler sit grundmateriale. Lige nu drømmer han om at skaffe en mængde gamle dynebetræk, hovedpudebetræk eller lagner, der kan klippes op og vikles op til garnnøgler. Fordelen er, at de mange striksskulpturer har en begrænset holdbarhed, da plastik nedbrydes over tid, mens tekstil har en længere levetid.

Randers Kunstmuseum efterlyser derfor dynebetræk, hovedpudebetræk eller lagner, der
kan indleveres på museet og overdrages til Kenneth Rasmussen. Der udloddes en entrébillet per indleveret enkeltgenstand.

Få mere info på www.randerskunstmuseum.dk