Til arrangører af Randers Festuge

Du kan søge om økonomisk støtte hvis dit arrangement er af nytænkende karakter, er et åbent arrangement, og eller giver mening for Randers Festuge.

Vigtige tidsfrister for arrangører af Randers Festuge 2019

  • Ansøg ved Randers Eventsekretariat om brug af plads og evt. økonomisk støtte - senest 5. april 2019
  • Ansøg evt. ved Politiet, Veje og Trafik og andre myndigheder - senest 15.maj 2019

Du kan finde ansøgningsskema her

Tirsdag 12. marts kl. 16.30 inviterer Randers Event alle nye og tidligere arrangører til infomøde om de overordnede planer for Randers Festuge 2019. Østjyllands Politi, kommunens vejafdeling samt Beredskab & Sikkerhed deltager også for at kunne give relevant info fra deres respektive områder.

Mødet foregår i mødelokale D 2.58 på Laksetorvet 1, benyt hovedindgangen. Tilmelding sker til Lene Bonne Rasmussen på lr@randers.dk senest den 6. marts.