Biskoppen taler om forfatter Jakob Knudsen på Ordets Dag

Lørdag 3. november afholdes Ordets Dag for 9. gang på Underværket, og Karin Michaëlis-prisen uddeles.

Biskoppen i Aarhus Henrik Wigh-Poulsen kommer til Ordets Dag

09. oktober 2018

Prisen gives til en nulevende skribent, skuespiller, sanger, rapper, som har tilknytning til Randers-egnen via fødsel, bopæl eller temavalg. Den gives for et konkret værk, nyt eller ældre, hvor ordet er i centrum.

Gruppen bag ”Ordets Dag” er nu klar med programmet for den traditionsrige dag på underværket. Deltagerne kan glæde sig til følgende:

  • kl.10.00: Åbning og morgensang. Kulturformand Louise Høeg holder åbningstalen, og vi indleder (selvfølgelig) med at synge Jakob Knudsens mesterværk ”Se nu stiger solen”. Lektor Keld Sørensen introducerer kort til Karin Michaëlis forhold til tro og folkekirke og kobler dermed Michaëlis til dagens emne: Jakob Knudsen.
  • kl. 10.30: Foredrag om Jakob Knudsen ved biskoppen i Aarhus Henrik Wigh-Poulsen. Henrik Wigh Poulsen udgav i 2005 bogen ”Vær mig nær. Jakob Knudsens skilsmisse og nye ægteskab. Beretning fra et Danmark i opbrud.” Med bl.a. andet dette værk som baggrund giver han os et indblik i Jakob Knudsens person og forfatterskab.
  • 11.45-13.00: Frokost, pause, bogsnak

  • 13.00: Kort introduktion til ”Lærer Urup” ved Marianne Hesselholt

  • 13.30: Panelsamtale om Jakob Knudsen ”Sind”

  • 14.15: De indstillede til Karin Michaëlis prisen præsenteres, og prisen overrækkes

  • 15.00: Farvel og tak for i dag.

    *Læs mere på orddag.dk