Om Randers Event

Randers Events medarbejdere, hent logopakke og læs om sekretariats opgaver.

Randers Event bemandes af:

Mette Bertelsen, eventchef
Direkte tlf.: 89 15 10 04
Mobil: 51 56 20 04
E-mail: meb@randers.dk

Lene Bonne Rasmussen, eventkoordinator
Direkte tlf.: 89 15 10 91
Mobil: 51 56 20 91
E-mail: lr@randers.dk

Sekretariatets opgaver er at udarbejde oplæg til strategier, aftaler, handle- og aktivitetsplaner, indgå sponsoraftaler, medvirke til tiltrækning, lokalisering, idéudvikling, markedsføring og evaluering af konkrete arrangementer/events inden for kultur, idræt, turisme og erhverv.

Randers Event er medlem af ”Sport Event Denmarks” netværk for danske byer med potentiale for store sportsevents samt foreningen KulturErhverv.

Randers Event er ansvarlig for de to faste, årlige events, nemlig Randers Festuge og Skt. Hans arrangement i byparken på Tronholmen, samt er med i samarbejdet om ”Levende Sommer” og løbende events.

Randers Event udgiver i samarbejde med Værket kulturmagasinet DET SKER to gange årligt, hoster hjemmesiden www.detsker.dk og annoncerer løbende om events på vores FB og Instagram konti samt i dagspressen og via radio- og TV spots.

 

Baggrund/historik

Eventsekretariatet blev etableret som en forsøgsordning i forlængelse af byjubilæumsåret 2002 (700 år). I 2004 blev forsøgsordningen afløst af et permanent og selvstændigt Eventsekretariat, som i den forbindelse blev omorganiseret til en selvejende institution med egen bestyrelse. Jfr. byrådets beslutning i møde den 25. februar 2008 overgik Eventsekretariatet som selvstændig enhed til organisatorisk at blive en del af Kultur og Borgerservice med eget præsidium.

Pr. 9/3 -16 er præsidiet blevet opløst, og Randers Festuges ledes særskilt af en bestyrelse på 7 medlemmer.

Randers Festuges bestyrelse

Bestyrelsen af sammensat af to byrådsmedlemmer, hvor borgmesteren er født formand, og fem øvrige medlemmer, der findes ved udpegning af borgmesteren og formanden for Kultur- og Fritidsudvalget i samråd med eventchefen.

Bestyrelsen har til opgave at udvikle det potentiale og de muligheder der er i en festuge som Randers Festuge.

En væsentlig opgave for bestyrelsen er, at udarbejde en strategi for udvikling af Randers Festuge, samt sikre økonomisk vækst, så festugen kan løfte sig med særlige, unikke begivenheder.

Bestyrelsen består pr. 1. januar 2020 af følgende medlemmer:

  • Formand (borgmester) Torben Hansen, Randers Byråd
  • Næstformand Lis Bilde, Direktør og indehaver af Gardin Lis
  • Fmd. Sundhed, Idræt- og Kulturudvalget Louise Høeg, Randers Byråd
  • Repr. for det professionel teatermiljø, Peter Westphael, Teaterdirektør Randers Teater
  • Repr. for journalistik og kommunikation Ulrik Feldskov Juul, founder/creative director of Feldskov & Juul oa
  • Repr. for kultur og events Gunnar K. Madsen, Direktør for Dansk Rock Samråd (ROSA)
  • Repr. for musiktelt i Randers Festuge Britt Lind, Formand for Randers Musikfond