Folkemøde Randers

Fra lørdag den 12. september til torsdag 17. september 2020 i Underværket.

Et folkemøde i Randers på tværs af forskelligt farvede partier i Randers. Et folkemøde under overskriften lokaldemokrati, borgerinddragelse og åbenhed.

Med fri entré til alle arrangementer er alt organiseret, arrangeret og finansieret af Folkemødets aktive medlemmer inklusive enkelte virksomheder - og båret af frivillige kræfter.

Visionen for Folkemøde Randers er at samle borgere igennem den demokratiske samtale, og foreningens mission er at inspirere og engagere borgere til samarbejde og dialog,
på tværs af politisk ståsted, med et fælles mål om en bedre fremtid.

Bag Folkemøde Randers står foreningen Folkemøde Randers, der har til formål at afvikle et folkemøde for lokaldemokrati og borgerinddraglese hvert år i september.

Enhver demokratisk organisation, forening, parti, politisk liste, selvejende institution eller privat virksomhed med tilknytning til Randers kan tilslutte sig foreningen og
dermed blive medarrangør af Folkemøde Randers.

Hent årets program for Folkemøde Randers