Digitale skærme ved indfaldsvejene

Randers Kommune råder over 6 digitale skærme, som du kan få adgang til, når du har en event.

De seks skærme står ved følgende veje:

 • Hobrovej
 • Mariagervej
 • Krydset ved Hadsundvej, Dronningborg Boulevard og Nørre Boulevard
 • Viborgvej tæt ved Banegården
 • Grenåvej tæt ved Ørneborgvej
 • Århusvej i krydset ved Vennelystvej

Se placeringer på kort

Fotos fra udvalgte placeringer

Reservation og administration

Randers Eventsekretariat
Laksetorvet 1
8900 Randers C
Tlf.: 8915 1091 / 8915 1004
byportaler@randers.dk   

Retningslinjer

 • Spot skal fokusere på eventen og ikke arrangøren.
 • Spot skal profilere primært kultur- og sportsbegivenheder, der foregår i Randers kommune. 
 • Kommunale kampagner kan benytte portalerne på samme vilkår.
 • Spot kan profilere undervisningsaktiviteter, der har et bredt offentligt formål.
 • Logo for sponsorer må figurere i beskeden form.
 • Der må ikke bruges levende billeder (video/flash animationer osv.).
 • Spot må ikke indeholde stødende billeder eller tekst.
 • Spot må ikke indeholde kommercielle, politiske eller religiøse budskaber.

Anbefalinger til gode spot

 • Brug hvid eller lyst tekst på mørk baggrund.
 • Brug klare farver.
 • Brug enkle, tydelige og store typer.
 • Brug korte budskaber.
 • Undgå hvide eller lyse baggrunde (store flader).
 • Undgå grafik og billeder med mange detaljer.

Specifikationer

Annoncøren skal aflevere JPEG filer som følger:

 • Opløsning256x384 pixels
 • Farver: RGB (8 eller 16 Bit)
 • Kvalitet: High 

JPEG fil mailes til byportaler@randers.dk senest om mandagen i ugen før reservationen.

Priser

Prisen for 1 uges visning er kr. 3.800 + moms.

Prisen for 2 ugers visning er 5.800 kr. + moms.

Priserne gælder for visning på alle 6 portaler, og annoncøren skal selv levere den fil, der skal køre på skærmene jf. ovennævnte specifikationer.

Arrangøren skal ved bestilling oplyse cvr nr. til brug for fakturering.

LED-skærm og pylon

Selve pylonen er 5 meter høj og 2,1 meter bred.

Skærmstørrelsen er 6,3 m² (2048 x 3072 mm).

Kommunens byvåben er visualiseret på soklens nederste del.  

Visninger

Byrådet har mandag 10. oktober besluttet en række energi besparende tiltag, som kan bidrag til at nedsætte strømforbruget.

Det betyder, at de digitale byportaler fra 10. oktober 2022 og i en midlertidig periode vil være slukket i tidsrummet 22.00-07.00, hvor de normalt har været slukket imellem 24.00-06.00.

Hvert enkelt spot vises i 10 sekunder ad gangen, og der kan køres op til 8 spot ad gangen.

Spot vises samtidigt på alle 6 LED-skærme.

Trafik ved placeringerne

Jf. kommunens nyeste trafiktællinger er den gennemsnitlige døgntrafik i begge retninger sammenlagt for alle 6 placeringer 73.000 biler. Da LED-skærmene udelukkende bliver eksponeret i én retning (nemlig trafikken ind mod byen) drejer det sig om 36.500 biler pr. døgn, der får kendskab til budskaberne.