Søg tilladelser

Husk at søge de rigtige tilladelser til jeres arrangement

Det er dig/jer som arrangør, der har ansvaret for at indhente de påkrævede arrangementstilladelser fra f.eks. politi, beredskab, vejafdeling, miljøafdeling eller anden myndighed. Her finder du eksempler og link på flere myndigheder, som det kan være nødvendigt at søge tilladelse ved.

Østjyllands Politi

På Østjyllands Politis hjemmeside finder du ansøgningsblanketter samt vejledninger i forbindelse med ansøgninger af forskellig karakter, primært lejlighedsbevillinger. Søg info og find det på

https://www.politi.dk/Oestjylland/da/Borgerservice/Tilladelser/Tilladelser_kontor/

Kommunens pladser, torve og grønne områder

På Randers kommunes hjemmeside finder du information om lån og benyttelse af kommunale udendørs pladser, parker og arealer. Find info her

https://vejeogtrafik.randers.dk/veje/brug-af-offentligt-vejareal/

Når du vil benytte en  plads, et torv eller et vejareal, så sender du en ansøgning i mail til vejeogtrafik@randers.dk med cc/kopi til lr@randers.dk

Når du vil benytte en park eller et grønt område, så sender du en ansøgning i mail til fritid.kultur@randers.dk med cc/kopi til lr@randers.dk 

Du skal oplyse; hvor, hvornår, titel på arrangementet, arrangør info, kort om formålet med arrangementet, forventede antal deltagere gerne vedlagt en tegning og link til en hjemmeside eller FB side.

Beredskab og Sikkerhed

For udendørs arrangementer, der omfatter mere end 150 personer, kan det være nødvendigt at søge om tilladelse ved Beredskab og Sikkerhed. Du kan læse mere information og finde ansøgnings link på

http://bsik.dk/content/selvbetjening

Herudover bør du overveje, om det er nødvendigt at sende ansøgning til

Fødevarestyrelsen 

www.fødevarestyrelsen.dk

Arbejdstilsynet 

www.at.dk

 

Midlertidig tilslutning til kloak

På Vandmiljø Randers’ hjemmeside finder du ansøgningsskema til midlertidig tilslutning til kloak, hvis dit arrangement fx benytter toiletvogn(e) uden tank.

www.vmr.dk

 

På dette link findes en orientering om midlertidig tilslutning til kloaksystemet

http://www.vmr.dk/spildevand/midlertidig-tilslutning-til-kloak/