Eventmanualer

Download en eventmanual til inspiration for dit arrangementer i Randers.

Events er skabt for at vise deres udpræget kendetegn og styrkepositioner frem, i en faglig oplevelsesbaseret kontekst. Events er med til at skabe et specifikt områdes egne identitet via en levende, autentisk formidling og fremstilling af et område som destination og som investeringsobjekt.

Event er fremtidens messer, sagt med andre ord, at koncentrationen af de forskellige aktører ved en event for sat et momentum i gang, der kommer til at udløse et større potentiale for kreativt erhverv, eksponering og kunderelation.

Når der er tale om events af national og international karakter med til at gøre et område mere attraktiv for turister og tilflyttere.

Sport og Event Denmark eventguide